Coffee with Oliver Smith/Anjunabeats

Cosa Nostra coffee & restaurant , 24 Tông Đản, Tràng Tiền, Hà Nội

January 20, 2019 5:00 pm - 6:00 pm Cosa Nostra coffee & restaurant , 24 Tông Đản, Tràng Tiền, Hà Nội

Gặp gỡ thần tượng của bạn – Oliver Smith vào ngày 20 tháng 1 năm 2019.

Trong sự kiện này, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ Oliver Smith và có thể đặt bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn với thần tượng của mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ dành thời gian cho ký tặng và chụp ảnh cùng Oliver Smith trong không gian coffee hết sức thoải mái & thân thiện giữa chúng ta.

*** Sự kiện này sẽ không thu phí và chỉ thu tiền coupon nước do ban tổ chức cần sắp xếp địa điểm gặp. Chúng tôi chỉ giới hạn một lượng khách nhất định cho sự kiện này.

Location: Cosa Nostra coffe & restaurant , 24 Tông Đản, Tràng Tiền, Hà Nội.
Time: 5:00 pm ngay 20/01/2019
Coupon drink: 150k ( bao gồm 1 nước ép tự chọn)