[HALF.HALF] Launch Party

THE WAREHOUSE, 169 Phuc Tan, Hoan Kiem, Hanoi

November 7, 2020 11:00 pm - November 8, 2020 4:00 am THE WAREHOUSE, 169 Phuc Tan, Hoan Kiem, Hanoi
[Half•Half] is sharing, and sharing is caring.
You can see [Half•Half] in every single day of your life, like [Black•White], [Good•Bad], [Yin•Yang]… and Music is not out of this area.
[Half•Half] is a new party series hosted by Min8. In here, you could share passion, love and moments that you’ll never want to forget. This is where you find a new harmonious perspective, a re-definition, or maybe you will keep for yourself “balance” ideas when the ‘90s Trance/Techno and House are played together in a night.
——————————————-
[Half•Half] là sẻ chia và chia sẻ là quan tâm.
Bạn có thể gặp [Half•Half] trong mọi khía cạnh của cuộc sống, như [Đen•Trắng].[Tốt•Xấu].[Yin•Yang]..Và âm nhạc cũng không nằm ngoài những thái cực này.
[Half•Half] là Chuỗi sự kiện hàng tháng được thực hiện bởi Min8 tại TWH. Nơi bạn có thể chia sẻ niềm đam mê,
tình yêu, và những khoảnh khoắc đáng nhớ theo một cách khó quên nhất.
Đây cũng là nơi bạn cũng có thể tìm thấy một góc nhìn mới hài hòa và sắc nét hơn về thứ được gọi là ” cân bằng ” khi Techno / Trance / House với hơi hướng
của thập niên 90 được đưa đến trong cùng 1 bữa tiệc.